کارگاه

کارگاه


workshop.jpg


در کارگاه ما ماشینهای تراشکاری مکانیکی و تراشکاری مکانیکی CNC وجود دارد ، و ما دارای بازرسی دقیق و کنترل ایمنی دقیق هستیم.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی