فنجان خوک

خوک اسکراپر یک جهته یک خوک معمولی است. دارای 4 فنجان و اسکلت استیل. خوک می تواند خاک و گرد و غبار نرم را از خط لوله پاک کند. کاسه چرمی آن دو عملکرد دارد. اول اینکه عملکرد آب بندی خوبی دارد. بنابراین می تواند مایع یا گاز را در هر دو انتها کاملا جدا کند. سپس یک اختلاف فشار در دو سر آن ایجاد می شود که می تواند آن را به حرکت وادار کند. ثانیاً، می تواند همه چیز را در لوله و کثیفی دیواره داخلی لوله را تمیز کند.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی