سیستم تزریق و نمونه برداری

تزریق و نمونه برداری شیمیایی دستگاه های نهایی سیستم تزریق شیمیایی یا سیستم نمونه برداری از رسانه لوله کشی هستند. تزریق دوره ای از مهار کننده های شیمیایی به خط لوله عملی ترین روش برای به حداقل رساندن یا کنترل خوردگی است. تزریق شیمیایی نقش مهمی در نگهداری خط لوله دارد.

Shenyang EMT Pigging Technology Co., Ltd. manufactures Removable chemical syringe feather pen casings with low sales price and high quality. Please contact us if necessary.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی