سیستم خوردگی و فرسایش

کوپن خوردگی EMT مخصوصاً برای مطالعات خوردگی و فرسایش ساخته می شود و مطابق با بیشترین استانداردها ساخته می شود. می توانید میزان درجه خوردگی خط لوله را با استفاده از کوپن های خوردگی قضاوت کنید.

Shenyang EMT Pigging Technology Co., Ltd. specializes in Professional Disassembly Tool, Corrosion Probe coupon,price concessions, welcome to order.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی