خوک ریخته گری شده جامد

  • داغ

    خوک بازیگران جامد جام مخروطی سفارشی EMT

    EMT سفارشی جام مخروطی ریخته گری جامد ، به صورت یکپارچه ، ساخته شده از پلی اورتان. خوک ریخته گری جامد به طور معمول روی خطوط لوله حاوی آب ، گاز یا نفت اعمال می شود. اختلاف فشار بین جلو و عقب خوک ، خوک را به جلو هل می دهد به طوری که خط لوله توسط خوک تمیز می شود. خوک ریخته گری جامد EMT دارای ویژگی های ظاهر خوب ، عملکرد مقاوم در برابر سایش و غیره است.

    Email جزئیات
آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی