ابزار حذف هیدرولیک!

مقدار مورد نیاز مشتری: 5 مجموعه

مقصد: آمریکا

oil&gas pig cleaning device

کوپن های خوردگی ابزارهای ضروری برای تشخیص و ارزیابی وضعیت خوردگی سیستم های خط لوله هستند. آنها بینش دقیقی از وضعیت خوردگی در خطوط لوله ارائه می دهند که نقش مهمی در نگهداری خط لوله ایفا می کند. با این حال، کوپن‌های خوردگی موجود، چه در داخل و چه در سطح بین‌المللی، عموماً کاهش فشار خط لوله و تعطیلی تولید را ضروری می‌کنند که منجر به زیان‌های اقتصادی قابل توجهی می‌شود.

آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی