فرایند کار خوک تمیز کردن خط لوله EMT

21-10-2021

فرایند کار خوک تمیز کردن خط لوله

با در نظر گرفتن قطر خارجی خوک تمیز کننده خط لوله ، طرف قطر کوچک در جلو و طرف قطر بزرگتر در عقب قرار دارد. لبه بیرونی خوک تمیز کننده لوله به صورت الاستیک با دیواره داخلی خط لوله مهر و موم شده است. قرار دادن خوک تمیز کننده در انتهای سر خط لوله از پیش کار شده یا در پرتاب کننده خوک. خوک تمیز کننده با اختلاف فشار تولید شده توسط گاز ، مایع یا محیطی که در خط لوله منتقل می شود ، به جلو رانده می شود تا اینکه خوک تمیز کننده لوله به انتهای خط لوله یا گیرنده خوک برسد.


آخرین قیمت را دریافت می کنید؟ ما در اسرع وقت (ظرف 12 ساعت) پاسخ خواهیم داد

سیاست حفظ حریم خصوصی